top of page

Гурток дитячого театру «Маріонетка»

Театр – це рід мистецтва, що представляє собою художнє відбиття реальності за допомогою драматичної дії. У театрі актори, перевтілюючись у героїв дії, відтворюють перед глядачами штучну реальність, показують розвиток ситуації.

Театр – це світ мистецтва, який духовно збагачує людину, допомагає глибше пізнати красу навколишнього світу. Привернути дітей до театрального мистецтва, виховати й зберегти природну сутність особистості дитини, її індивідуальність, вплинути на розвиток її духовно-естетичних якостей – завдання театрального гуртка позашкільного навчального закладу.

Театр – це синтез багатьох мистецтв: літературної діяльності (читання п’єси за ролями, постанова вистави); образотворчої діяльності (добір одягу персонажів, малювання декорацій, виготовлення атрибутів); музичної діяльності (виконання пісень, інсценування музичних творів тощо).

Тому в театральному гуртку позашкільного закладу є можливість розкрити різні сторони творчих здібностей і нахилів вихованців, сприяти їх розвитку.

Робота гуртка спрямована на виховання дитини як артиста, митця, виконавця з позиції театральної "школи переживання", що враховує особистісний досвід дитини і рівень її психо-фізичного розвитку; розвиток естетичних потреб і почуттів вихованців; формування гармонійно розвиненої особистості з високим національно-культурним потенціалом; виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції.

Вихованці театрального гуртка «Маскарад» беруть участь у підготовці та проведенні внутрішньо клубних святкових заходів, а також заходах на рівні міста та області.

Керівник гуртка: Балковенко Микола Миколайович

bottom of page