top of page

Правила прийому вихованців до Центру дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області.

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Центру дитячої та юнацької творчості

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.  № 433, Статуту Центру дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Правилами внутрішнього розпорядку ЦДЮТ  з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. ЦДЮТ організовує позашкільне навчання дітей віком від 4 до 18 років та молоді віком від 18 до 35 років. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація ЦДЮТ зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку ЦДЮТ.

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Центру дитячої та юнацької творчості здійснюють педагоги – організатори клубів та керівники гуртків.

2.2. Директор забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості щодо прийому вихованців до закладу.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

У гуртках хореографічного та вокального  профілю можуть проводитись випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5. До навчання у ЦДЮТ можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків, який вивішується у холі клубу на інформаційному стенді та на сайті.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 15 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

- заяву  встановленого зразка;

-  медичну довідку (для занять у туристичних та хореографічних гуртках);

- документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків (добровільно).

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.11. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами поведінки вихованців ЦДЮТ ММР ЗО.

2.12. Для зарахування дітей до спортивних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація ЦДЮТ має право відмовити у зарахуванні дитини.

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Зарахування вихованців до гуртка проводиться на основі поданих батьківських заяв керівнику гуртка, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування та за умови дотримання граничної наповнюваності груп гуртка.

3.2. У разі, коли зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців гуртка.

ІV. Формування груп

4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше не навчалися за навчальною програмою гуртка та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять не пізніше 15 вересня.

4.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.

4.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року рекомендувати дітей до зарахування у групи за наявності вільних місць.

bottom of page