top of page

Гурток гри на фортепіано «Гармонія»

Розвиток музичних здібностей - збагачує досвід. Вважається, що музика не тільки розвиває уяву дитини, але також і підвищує його розумові здібності, збільшуючи коефіцієнт розумового розвитку. Дитина на заняттях гуртка вчиться мислити просторово, маніпулює абстрактними звуковими фігурами, запам'ятовуючи нотний текст. Під час занять у гуртку фортепіано та сольфеджіо вихованці отримують необхідні їм знання та навички, підвищують свій освітній та естетичний рівень, долучаються до скарбниці світової музичної культури, опановують колективне співробітництво. Заняття в колективі вагомо доповнюють базові знання учнів із музики, сольфеджіо та співу, інтегруючи загальну середню та позашкільну освіту з музикальних предметів.

Навчальний процес спрямований на ознайомлення вихованців із елементарними поняттями музичної грамоти, відпрацювання правильної постановки гри на інструменті, оволодіння основними штрихами деташе та легато в динаміці піано та форте, виконання нескладних музичних творів у повільному темпі в діапазоні однієї октави.

Керівник гуртка: Жидкевич Олена Федорівна

bottom of page