top of page

Гурток граматики ефективного спілкування «Діалог»

Мета роботи гуртка є ознайомлення вихованців з базовими положеннями теорії спілкування; розвиток і вдосконалення  їхніх комунікативних навичок; навчання дітей розумінню себе, своїх емоцій і почуттів, взаємодії з однолітками, вчителями та батьками; сприяння формуванню соціальної компетентності підлітків, підвищенню культури спілкування, накопиченню комунікативного досвіду.

Актуальність роботи гуртка соціально – реабілітаційного напрямку зумовлена такими факторами, які ускладнюють процес розвитку соціальної компетентності підлітків: недостатністю досвіду в різних видах практичної діяльності, небагатим соціальним досвідом, обмеженням соціальної активності підлітків. 

На заняттях гуртка вихованці розширіють, поглиблюють та систематизують знання про закономірності, норми та правила спілкування; вчаться ефективно взаємодіяти з однолітками, вчителями та батьками, розвивають вміння знаходити своє місце в шкільному житті; розвивають творчі здібності, пізнавальну та розумову активність через залучення до процесу самопізнання; заняття сприяють формуванню інтересу та здатності до рефлексії, потреби в конструктивній міжособистісній взаємодії; сприяють формуванню позитивних якостей емоційно-вольової сфери й адекватної самооцінки, допомагають виховувати доброзичливе ставлення до інших, уміння працювати в колективі.

Керівник гуртка: Жидкевич Олена Федорівна

bottom of page