top of page

Гурток акторської майстерності «Перлина»

Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів».

Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе.

На заняттях гуртка вихованці мають змогу оволодіти такими поняттями як:

- Акторська майстерність, яка сприяє формуванню світовідчуття вихованця, розкриттю його творчої індивідуальності, формуванню в нього поняття про театральну етику; розвивати творчу психотехніку актора.

- Сценічна мова, метою якої є навчити вихованців виразно та яскраво передавати у сценічній діяльності всю різноманітність людських стосунків і почуттів за допомогою багатого на емоційне та інтонаційне вираження голосу, яскравого, правильного, логічно осмисленого мовлення.

- Основи сценічного руху, які прищеплюють вихованцями рухову культуру; навчають втілювати в рухах тіла життя сценічного героя.

Керівнк гуртка - Кривохвост Тетяна Степанівна

bottom of page